Wat is een uitvaartcentrum?

Een uitvaartcentrum is de plek bij uitstek waar overledenen kunnen verblijven tot de uitvaart. In de periode van het overlijden tot de begrafenis of crematie is het belangrijk het stoffelijk overschot goed te koelen om ontbinding van het lichaam te beperken. Voor nabestaanden is het belangrijk om goed afscheid te nemen van de persoon die is overleden. Om die reden wordt ook de laatste zorg aan de overleden persoon in veel gevallen in dit centrum gegeven.

Laatste momenten doorbrengen in uitvaartcentrum
In een periode waarin emoties volop aanwezig zijn, is het voor veel naasten die achterblijven fijn om zoveel mogelijk bij hun overleden dierbare te kunnen zijn. De dagen voorafgaand aan de definitieve afscheidsdienst kan volop tijd met de overledene worden doorgebracht. Deze momenten zijn belangrijk voor het besef dat de overleden persoon er echt niet meer is. Bovendien kan het helpen met het verwerken van het verlies.

Afscheidsdienst in uitvaartcentra
Het is bij veel uitvaartcentra mogelijk om de afscheidsdienst te houden in het centrum waar de overledene is opgebaard. Op deze manier kunnen de laatste dagen met de dierbare overledene op dezelfde plek worden doorgebracht. De afscheidsdienst wordt volledig naar wens van de overledene of diens nabestaanden ingevuld. Als de plechtigheid achter de rug is, kan de rouwdienst worden afgesloten met een informeel samenzijn, al dan niet met gelegenheid tot condoleren.

Uitvaartcentra vormen belangrijke schakel bij overlijden
De laatste dagen rondom het overlijden van een naaste kunnen nooit meer worden overgedaan. Het is belangrijk om met een uitvaartverzorger tot in detail door te spreken hoe het afscheid moet worden vormgegeven. Een goed verlopen uitvaart helpt om de draad van het leven na verloop van tijd weer op te pakken en met een tevreden gevoel terug te kijken op het afscheid van de geliefde.

Conclusie
Een uitvaartcentrum, bijvoorbeeld van Uitvaartverzorging J AE de Boer,  is de plek waar overledenen na hun dood kunnen worden opgebaard en gekoeld. Het koelen is belangrijk om het stoffelijk overschot tot de uitvaartdienst in goede conditie te houden. Naast de zorg voor de overledene zijn uitvaartcentra een belangrijke schakel rondom een overlijden. Het is de plek waar de naasten rouwen en de laatste kostbare momenten met de overleden persoon worden doorgebracht. Aansluitend kan in veel uitvaartcentra de uitvaartdienst in hetzelfde gebouw plaatsvinden.

Het belang van deze centra is ook voor de achterblijvers voelbaar. Een goed vormgegeven afscheid geeft de nabestaanden een goed gevoel en helpt bij het accepteren van het overlijden. In het centrum worden de allerlaatste momenten met een geliefde overledene doorgebracht en dat is vaak van onschatbare waarde.


Delen