Het gebruik maken van een crematorium

Wanneer er een naaste van je komt te overlijden, is dat een bijzonder droevige periode. Tegenwoordig worden er overleden mensen steeds meer gecremeerd dan begraven.

De crematie

Wanneer je voor cremeren kiest, zal je gebruik maken van een crematorium. Hierin wordt op een plechtige manier afscheid genomen van de overleden persoon. De naaste familieleden worden voor de dienst in een aparte ruimte ontvangen. Ze zullen als eerste de zaal betreden en op de voorste rij gaan zitten. De genodigden en belangstellende worden in een aparte ruimte opgevangen. Ze wachten totdat de deuren van de zaal opengaan waar de kist en de familie al aanwezig zijn. Je wordt er ontvangen met een welkomstmuziekstuk dat vaak door de overledene al een langere tijd geleden is uitgezocht. Nadat iedereen heeft plaats genomen en de muziek is afgelopen, zal er een welkomstwoord worden gesproken door de begrafenisondernemer. Daarna volgt er weer een muziekstuk waarbij je je gedachten kunt laten uitgaan naar de overledene. Er zal tussen de muziekstukken door worden gesproken. Soms wordt een terugblik gegeven, door middel van een dia projectie, over de levensloop van de overleden persoon. Aan het eind van de dienst wordt u bedankt voor uw aanwezigheid. In veel gevallen wordt u uitgenodigd in de aula om bij een hapje en een drankje nog over het verlies van de overleden persoon te praten. Er wordt vanaf de achterzijde van de aanwezigen begonnen om de laatste groet te brengen aan de overledene. Als laatste zullen de familieleden van de overledene de zaal verlaten waar de kist in staat. In sommige zalen waar afscheid wordt genomen zakt de kist langzaam weg. Ook de familie gaat vervolgens naar de aula. Na een bepaalde tijd krijgen de aanwezigen de tijd om de naaste familieleden persoonlijk te condoleren met het verlies.

De urn waarin de as bewaard wordt

Wanneer de overledene is gecremeerd, wordt de overgebleven as een maand lang bewaard. Het is volgens de Nederlandse wet verboden de as eerder mee te geven, dan een maand na de crematie. De asresten worden bij het crematorium in een speciale ruimte bewaard. Het is een speciale ruimte waar nabestaanden niet in mogen komen. Dat je moet wachten op het vrijgeven van de as komt, omdat de wens van de overledene moet worden gevolgd. Deze is in veel gevallen nog niet zo snel bekend, omdat het testament van de overledene nog niet bekend is op het moment van de crematie. Na het vrijgeven van de as mag alleen die persoon om de as komen die ervoor getekend heeft. Ook een gemachtigde kan de as ophalen. Wanneer de as niet wordt opgehaald, zal het 10 jaar bewaard worden, voordat het uitgestrooid zal worden.

Een volwaardig afscheid

Wanneer je afscheid moet nemen van een overledene is een crematie een volwaardig afscheid. Je zult erop terug kunnen kijken dat je er alles gedaan hebt om de overledene een volwaardig afscheid te geven.


Delen