Uitvaart en uitvaartverzorging

Als we mensen hun mening vragen over uitvaartverzorging dan gebeurt het dikwijls dat mensen met de mond vol tanden staan. Immers men spreekt er niet graag over, de meesten vinden het nogal akelig en laten we eerlijk: wie wordt er graag herinnerd aan de dood? Als we over de uitvaartverzorging in het algemeen kijken in Nederland dan kunnen we een paar dingen direct opmerken. Onze zuiderburen in België pakken deze ceremoniele functie anders aan dan wij in het Noorden: om uitvaartverzorger te worden moest men een diploma halen. Dat kon via een school gaan of via de examencommissie in Brussel. Dat examen hield mondeling en schriftelijk in. Bij ons in Nederland kan "iedereen" in principe een uitvaart uitvoeren.

 

Uitvaartverzorging met een keurmerk

Is er dan bij ons geen controle over de uitgevoerde uitvaarten? Natuurlijk, in Nederland bestaat er een controleorgaan die de uitvaartverzorgers nauwlettend in het oog houdt. Dit is een bedrijf die controle doet op een uitvaart. Laten we eerlijk zijn: een uitvaartverzorger komt in situaties terecht die de families maar één keer meemaken. Hij moet ze begeleiden op het meest emotioneel moment in hun leven. Om te laten zien dat hij de families kan geven wat ze verwachten, worden er keurmerken uitgedeeld. Als iemand een uitvaart wil laten regelen bij een bepaald persoon, hoeven ze niet bang te zijn dat ze geen kwaliteit krijgen. 


Uitvaartverzorging versus uitvaartverzekering

We weten allemaal dat Nederlanders zich voor alles willen verzekeren, moet er maar eens iets mislopen. Nederland staat ook op de top van de uitvaartzekeringen. Als we naar Nederland alleen al kijken, zien we een paar grote spelers die uitvaartverzekeringen kunnen aanbieden van € 1 per dag. In België bestaat deze trend ook, maar daar wordt het minder goed verkocht. De gemiddelde Nederlander heeft een uitvaartverzekering en kan kiezen bij de uitvaart welke vorm van lijkbezorging hij wenst. Zo is hij gerust, stel dat er iets moest gebeuren, wat we natuurlijk nooit op voorhand weten. 


Uitvaart gaat met de tijd mee

Een uitvaart is niet meer hetzelfde als vroeger en ook in de uitvaartverzorging gaat men met de tijd mee. Om nog meer aan het milieu te denken, wordt er binnenkort een eerste crematorium geopend in Nederland dat in plaats van gas, elektrisch zal cremeren. Men wil hiermee bereiken dat men geen vuile lucht meer zal uitstoten dan bij crematoria waar er nog op gas wordt gecremeerd. In de andere crematoria hangen er wel luchtfilters, maar deze zou dan bij het gebruik van elektriciteit niet meer nodig zijn. Met dit eerste crematorium is Nederland de koploper wat betreft propere uitstoot.

Aanbevolen: Uitvaartverzorging J AE de Boer in Friesland.


Delen