De uitvaart

De manier waarop men met een overlijden en de uitvaart van een overledene omgaat, is vaak sterk afhankelijk van de cultuur. In andere delen van de wereld zal men bijvoorbeeld een geheel andere uitvaart hebben dan in Nederland of de rest van de Europese landen. Hier in Europa staat van oudsher de Christelijke traditie vaak centraal, waardoor de wijze van uitvaart hierop gebaseerd is. In Arabische landen zijn Islamitische uitvaarten weer geheel anders en zo heeft ieder gebied wel andere tradities en gebruiken bij een uitvaart. Hierbij een overzicht van enkele soorten uitvaarten:


Een Katholieke uitvaart

Een katholieke begrafenis bestaat uit een mis die voorgegaan wordt door de pastoor. Er vind zang plaats en de pastoor zal de familie door middel van enkele Bijbelteksten troosten. Eventueel is er ook ruimte voor ander sprekers zoals familie en vrienden. De genodigden kunnen tijdens de mis ook ter communie gaan, waarbij Katholieken een hostie mogen ontvangen. Aan het einde van de mis, vindt de absoute plaats. De pastoor zal dan de kist besprenkelen met wijwater en bewieroken. Op het kerkhof zal de pastoor aarde op de kist gooien en de beroemde woorden 'Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren'. Het is gebruikelijk dat genodigden zwarte kleding dragen.


Een Hindoestaanse uitvaart

Een Hindoe wordt 24 uur na het overlijden gecremeerd. De overledene wordt in doeken gewikkeld en worden er gebeden en mantra's uitgesproken. Vlak voor de crematie wordt het lichaam bedekt met bloemen en wordt er rijst in de mond gestopt als voeding voor de verlaten ziel. De rituelen bij een Hindoestaanse uitvaart mag alleen door een mannelijk familielid uitgevoerd worden. Het is gebruikelijk dat familieleden zelf de verbranding van het lichaam volgen. De as van de overledene dient boven stromend water uitgestrooid te worden en het liefst over de Ganges. 


Een Islamitische uitvaart

Ook Moslims dienen binnen 24 uur begraven te worden. Cremeren is uitgesloten. De uitvaart wordt vaak in een moskee gehouden en gebeurd staande, waarbij er uit de Koran gereciteerd wordt en er gezamenlijk kan worden gebeden. Een Islamitische begrafenis is zonder veel symbolen zoals bloemen en kaarsen. De overledene wordt zonder kist op zijn rechterzijde in het graf gelegd, richting Mekka.


Een Chinese uitvaart

Tijdens een Chinese begrafenis dragen alle genodigden witte kleding, dit is de Chinese rouwkleur. Het is gebruikelijk dat de overledenen bovengronds begraven wordt in een soort van grafheuvel. De meeste rituelen vinden plaats vlak na het overlijden, waarbij nep geld en nep objecten verbrand worden, waarbij Chinezen geloven dat dit dan beschikbaar is in het hiernamaals voor de overledene. Tijdens de begrafenis zelf wordt er vuurwerk afgestoken om de geesten af te schrikken.

Voor een behouden en eerbiedige uitvaart in Enschede neemt u contact op met Gerry Leferink & Wennink Uitvaartzorg.


Delen